title content


sing thaiบริษัท ซิงไท้ฟู้ด อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ได้เติบโตมาจากการเป็นโรงงาน ในรูปแบบครอบครัว เริ่มจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทฯ และก่อตั้งโรงงานใน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยเป็นบริษัทฯ ร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวสิงค์โปร์ เพื่อประกอบกิจการ นำเข้าสินค้า และเป็นผู้แทนจำหน่ายสารเคมี และ วัตถุดิบในการผลิตสินค้าต่างๆ อีกทั้งเรายังเป็นโรงงานผลิตขนม เวเฟอร์สอดไส้ครีม ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา สิงห์ไทย "Sing Thai" ซึ่งทางเราได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริโภคอาหาร ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลัก ในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน การบริโภคที่มีคุณค่า และได้รับประโยชน์สูงสุด ต้องสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ ... {อ่านต่อ}

 

title content

news

การจัดส่งสินค้าทางบริษัทฯขนส่ง (ฝากพัสดุ)

15/12/2009, 17:36 เข้าอ่าน: 6,499 ครั้ง.

ทางเรามีบริการในการจัดส่งสินค้าทางบริษัทฯขนส่ง ซึ่งมีลักษณะการส่งพัสดุไปคือ แบบที่ 1. เวเฟอร์ชนิดซอง 90 กรัม จำนวน 48 ซอง/กล่อง มัด 3 กล่อง และแบบที่ 2. เวเฟอร์ชนิด ปี๊บจิ๋ว 900 กรัม จำนวน 6 ปี๊บ/กล่อง มัด 3 กล่อง ... {อ่านต่อ}

 

title content

Tips Food Recipes is empty.

title content

หัวข้อ (อ่าน/ตอบ), ชื่อผู้โพส
00012 : พนักงานบัญชีพูดจาไม่มีความสุภาพ พอตักเตือน ย้อยกลับมาว่าปกติพูดจาแบบนี้อยู่แล้ว (54/0), ลูกค้า (13/08/2015, 13:54)
00011 : หากต้องการซื้อสินค้าไปขายส่งต้องทำอย่างไรบ้าง (349/0), แก้ว (07/03/2015, 19:52)
00010 : ต้องการซื้อสินค้าไปขายไปซื้อได้ที่ไหน (968/0), โอ๋ (20/08/2014, 17:26)

อ่านกระทู้ทั้งหมด.